Ledenbrief nummer

Lbr. 22/066

Geachte leden van college en gemeenteraad,

Graag attenderen wij u op twee nieuwe instrumenten voor duidelijke communicatie en digitale toegankelijkheid:

  1. De handreiking Duidelijke Overheidscommunicatie, die een aanpak biedt voor duidelijke interne en externe communicatie van de gemeente;
  2. De handreiking Horizontale Verantwoording Digitale Toegankelijkheid, die laat zien hoe het college de juiste informatie bij de gemeenteraad kan aanleveren voor de toetsing van het Besluit Digitale Toegankelijkheid Overheid (BDTO).

Daarnaast informeren wij u over de stand van zaken rondom de uitvoering van het BDTO.