Gemeenten zijn wettelijk verplicht om hun lokale ondernemers te ondersteunen door bijvoorbeeld een krediet of uitkering toe te kennen via het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz). Verder hebben gemeenten ook de mogelijkheid om ondernemers door te verwijzen naar een coachende instantie. Ondernemers hebben soms (tijdelijk) behoefte aan financiële ondersteuning. Het Bbz biedt hier verschillende mogelijkheden voor.