Nu de vereenvoudigde Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz) met 3 maanden wordt verlengd tot 1 april 2022 en er een aanvullende maatregel geldt, zijn ook enkele ondersteuningsproducten voor gemeenten geactualiseerd.

Zo is onder andere de Handreiking Bbz – Stimulanz vernieuwd. Deze handreiking biedt een praktisch overzicht van de toepassing van het Bbz 2004 en dient als informatiebron en naslagwerk voor nieuwe en ervaren Bbz-medewerkers. Daarnaast heeft Stimulanz de modeltekst voor gemeentelijke websites aangepast. Als gemeente kunt u dit aangepaste model gebruiken om uw website te updaten naar aanleiding van de aangepaste wet- en regelgeving. 

Meer informatie