Duizenden ouders zijn getroffen door de problemen met de kinderopvangtoeslag. De Belastingdienst/Toeslagen compenseert hen daar financieel voor. Maar voor wie in de problemen is geraakt, is dat niet altijd voldoende. Er kunnen problemen zijn ontstaan rondom huisvesting, schulden, inkomen, zorg en het gezin. Gemeenten bieden ouders die zich melden als mogelijk gedupeerde ondersteuning op 5 leefgebieden (financiën, wonen, zorg, gezin en werk).

Routekaart hersteloperatie toeslagen

In de routekaart hersteloperatie kinderopvangtoeslag vindt u per stap formats, handreikingen en achtergrondinformatie. Deze informatie stelt gemeentelijke beleidsmedewerkers en uitvoerders in staat (mogelijk) gedupeerde ouders te ondersteunen bij het maken van een nieuwe start. De routekaart wordt continu actueel gehouden en bijgewerkt.

Tijdlijn hersteloperatie kinderopvangtoeslag

Besluit Catshuisregeling Kinderopvangtoeslag
22 december 2020
Akkoord over oplossing voor private schulden
30 september 2021
Publicatie aanvullende speciale uitkering voor gemeenten
19 november 2021
Inwerkingtreding Wet hersteloperatie toeslagen
5 november 2022

Wat doet de VNG

Moeder en kind in gesprek met medewerkster gemeente

Het programma hersteloperatie kinderopvangtoeslag ondersteunt gemeenten bij vragen en implementatieondersteuning rond de hersteloperatie. Het programma ontwikkelt handreikingen, format documenten, opleidingsmodules en biedt (be)spreekuren aan waar gemeenten ervaringen uitwisselen en actuele ontwikkelingen gepresenteerd krijgen. Daarnaast is het programma de plek waar gemeenten met vragen terecht kunnen. De 'routekaart hersteloperatie gemeenten' biedt relevante informatie en documentatie over de brede ondersteuning en schuldenaanpak. Ook vertegenwoordigt de VNG de gemeenten in de afstemming van de hersteloperatie met het rijk en deelt inzichten daarvan met ouders, het kabinet en de Tweede Kamer.

Werkwijze voor ondersteuning

Ouders die zich bij de Belastingdienst/Toeslagen hebben gemeld als mogelijk gedupeerde, worden in een persoonlijk gesprek met de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen geattendeerd op de mogelijkheid om aanvullende ondersteuning van hun gemeente te ontvangen. Het staat een ouder vrij om van dit aanbod gebruik te maken. Daarbij kan de ouder altijd terugkomen op een eerdere beslissing om ondersteuning wel of niet aan te vragen.

Gemeenten bieden ondersteuning aan de ouder op 5 leefgebieden: financiën, wonen, werk/dagbesteding, gezondheid en gezinssituatie. Als een ouder ondersteuning van de gemeente wenst, wordt samen met de gemeente gekeken welke ondersteuning de ouder en het gezin graag willen ontvangen.

Vraag en antwoord

We hebben veelgestelde vragen en antwoorden op een rij gezet over de ondersteuning van gedupeerde ouders in de kinderopvangtoeslagaffaire.

Publicaties en brieven

Contact

Wij houden u via nieuwsbrieven en deze pagina op de hoogte van de activiteiten. Voor vragen, opmerkingen en suggesties kunt u mailen naar hersteloperatie@vng.nl of bellen naar 070 373 82 32.