Het abonnementstarief, een vast tarief voor de eigen bijdragen aan Wmo-voorzieningen, is sinds 1 januari 2020 definitief van kracht. De wetswijziging heeft gevolgen voor het beleid, de uitvoering en - zoals inmiddels is gebleken - de financiën van gemeenten.

Ons standpunt

De VNG heeft zich steeds verzet tegen het invoeren van het abonnementstarief. Maar het kabinet, de Tweede - en de Eerste Kamer hebben de maatregel ongewijzigd ingevoerd. Via een landelijke monitor worden de Wmo-uitgaven in beeld gebracht. Aan de hand van de uitkomsten bespreekt de VNG met de minister passende maatregelen, als de financiële gevolgen groter blijken dan eerder begroot. >> Lees meer over de monitor >> Het laatste nieuws

Veelgestelde vragen

Meest recente discussies op het VNG-forum

Abonnementstarief Wmo

315 deelnemers | Laatst bijgewerkt op 30 september 2020 om 13:31

Publicaties & Brieven