Het abonnementstarief, een vast tarief voor de eigen bijdragen aan Wmo-voorzieningen, is sinds 1 januari 2020 definitief van kracht. De wetswijziging heeft gevolgen voor het beleid én de uitvoering van gemeenten.

Ons standpunt

De VNG heeft zich steeds verzet tegen het invoeren van het abonnementstarief. Maar het kabinet, de Tweede - en de Eerste Kamer hebben de maatregel ongewijzigd ingevoerd. We ondersteunen gemeenten nu bij de invoering, samen met het CAK en het Ketenbureau i-Sociaal Domein.

Via een landelijke monitor worden de Wmo-uitgaven in beeld gebracht. Aan de hand van de uitkomsten bespreekt de VNG met de minister passende maatregelen, als de financiële gevolgen groter blijken dan eerder begroot. >> Lees meer over de monitor

Veelgestelde vragen

Meest recente discussies op het VNG-forum

Abonnementstarief Wmo

299 deelnemers | Laatst bijgewerkt op 30 september 2020 om 13:31

Publicaties & Brieven