Het abonnementstarief, een vast tarief voor de eigen bijdragen aan Wmo-voorzieningen, is sinds 1 januari 2020 definitief van kracht. De wetswijziging heeft gevolgen voor het beleid, de uitvoering en - zoals inmiddels is gebleken - de financiën van gemeenten.

Veelgestelde vragen

Meest recente discussies op het VNG-forum

Abonnementstarief Wmo

1408 deelnemers | Laatst bijgewerkt op 2 december 2023 om 10:09

Publicaties & Brieven