Het abonnementstarief, een vast tarief voor de eigen bijdragen aan Wmo-voorzieningen, is sinds 1 januari 2020 definitief van kracht. De wetswijziging heeft gevolgen voor het beleid én de uitvoering van uw gemeente. 

Nieuws

VNG-standpunt

De VNG heeft zich steeds verzet tegen het invoeren van het abonnementstarief. Maar het kabinet, de Tweede - en de Eerste Kamer hebben de maatregel ongewijzigd ingevoerd. We ondersteunen gemeenten nu bij de invoering, samen met het CAK en het Ketenbureau i-Sociaal Domein.

Via een landelijke monitor worden de Wmo-uitgaven in beeld gebracht. Aan de hand van de uitkomsten bespreekt de VNG met de minister passende maatregelen, als de financiële gevolgen groter blijken dan eerder begroot. >> Lees meer over de monitor

Veelgestelde vragen

Wetsvoorstellen