Het abonnementstarief, een vast tarief voor de eigen bijdragen aan Wmo-voorzieningen, is sinds 1 januari 2020 definitief van kracht. De wetswijziging heeft gevolgen voor het beleid, de uitvoering en - zoals inmiddels is gebleken - de financiën van gemeenten.

Ons standpunt

De invoering van het abonnementstarief leidt aantoonbaar tot een aanzuigende werking op Wmo-ondersteuning, vooral huishoudelijke hulp. Het abonnementstarief heeft de balans verstoord om ondersteuning en zorg in te kunnen zetten voor de inwoners die dat echt nodig hebben. Gemeenten hebben een alternatief voorgesteld dat recht doet aan de bedoeling van de Wmo én een deugdelijke uitvoering van het Wmo-abonnementstarief.

Veelgestelde vragen

Meest recente discussies op het VNG-forum

Abonnementstarief Wmo

1408 deelnemers | Laatst bijgewerkt op 3 juni 2023 om 10:28

Publicaties & Brieven