Het abonnementstarief, een vast tarief voor de eigen bijdragen aan Wmo-voorzieningen, is sinds 1 januari 2020 definitief van kracht. De wetswijziging heeft gevolgen voor het beleid, de uitvoering en - zoals inmiddels is gebleken - de financiën van gemeenten.

Ons standpunt

De invoering van het abonnementstarief leidt aantoonbaar tot een aanzuigende werking op Wmo-ondersteuning, vooral huishoudelijke hulp. Toch weigert het kabinet gemeenten volledig te compenseren voor de extra kosten. Wat de VNG betreft, is hiermee de grens bereikt. We adviseren gemeenten nu om bepaalde beheersmaatregelen te nemen.

Veelgestelde vragen

Meest recente discussies op het VNG-forum

Abonnementstarief Wmo

1123 deelnemers | Laatst bijgewerkt op 7 december 2021 om 10:53

Publicaties & Brieven