Het CAK heeft een timeslot-planning opgesteld voor gemeenten voor de aanlevering van de initiële bestanden. Gemeenten kunnen zich vanaf vandaag aanmelden voor 1 van de ‘timeslots’ tussen 6 juli en 28 augustus. Dat meldt de projectgroep Implementatie Abonnementstarief.
Gemeenten maken zich zorgen over de sturing op de Wmo. Zij zien dat inwoners die de ondersteuning het meest nodig hebben, deze nu en in de toekomst niet meer kunnen krijgen. Op de korte termijn komt dat door de aanzuigende werking van het abonnementstarief.
Het is op dit moment nog niet bekend wanneer gemeenten de initiële starberichten kunnen aanleveren bij het CAK. Deze aanlevering is nodig om de inning van de eigen bijdrage Wmo (het abonnementstarief) te kunnen starten. Overigens hoeven Wmo-cliënten over april en mei geen eigen bijdrage te betalen.
In het derde webinar over het abonnementstarief stond de aanlevering van initiële startberichten aan het CAK centraal. Bij de gemeenten die al startberichten hadden aangeleverd, kwam meer kijken dan gedacht.
Het aantal Wmo-cliënten dat gebruik maakt van huishoudelijk hulp vertoont het eerste halfjaar van 2019 een duidelijke toename ten opzichte van de eerste helft van 2018. Deze betreft vooral de midden- en hoge inkomens. Dat blijkt uit een tussenrapport van de Monitor Abonnementstarief Wmo.
Het CAK is nog niet klaar om van alle gemeenten de startberichten te kunnen ontvangen. Het CAK kan op dit moment helaas nog niet aangeven op welk moment het systeem wel hiervoor voldoende robuust en stabiel is.
Onderzoek van het actualiteitenprogramma EenVandaag toont aan dat de invoering van het abonnementstarief in de Wmo zorgt voor een aanzuigende werking. Vrijwel alle ondervraagde gemeenten ervaren een toestroom van aanvragen voor huishoudelijke hulp ten opzichte van 2018.
De geplande aanlevering van gegevens aan het CAK door gemeenten voor de invoering van het abonnementstarief per 2020 wordt uitgesteld. Het CAK is op basis van uitgevoerde testen tot de conclusie gekomen dat volledige overgang per 1 januari 2020 niet verantwoord is.
Tijdens een bestuurlijk overleg tussen minister De Jonge (VWS) en de VNG, eind november, is gesproken over de zorgen van gemeenten over het toenemend beroep op Wmo-voorzieningen, onder meer als gevolg van de vergrijzing.
Minister De Jonge (VWS) stuurde de Tweede Kamer deze week een brief over de voortgang van de invoering van het abonnementstarief. De Kamerbrief gaat ook over de eerste rapportage van de monitor abonnementstarief.