Tijdens een bestuurlijk overleg tussen minister De Jonge (VWS) en de VNG, eind november, is gesproken over de zorgen van gemeenten over het toenemend beroep op Wmo-voorzieningen, onder meer als gevolg van de vergrijzing.
Minister De Jonge (VWS) stuurde de Tweede Kamer deze week een brief over de voortgang van de invoering van het abonnementstarief. De Kamerbrief gaat ook over de eerste rapportage van de monitor abonnementstarief.
- herhaald bericht - Het webinar over de eerste aanlevering van gegevens voor het abonnementstarief Wmo staat online. Tijdens het webinar gaven André Kruk en Lilian van der Blij van het CAK uitleg over de initiële aanlevering van gegevens voor het abonnementstarief.
Voorbeeldbrieven, basistekst voor flyers, een videoanimatie en aandachtspunten van het CAK: dit en meer vindt u in de nieuwe Toolkit Communicatie Abonnementstarief Wmo. De Toolkit is toegevoegd aan de pagina over het Abonnementstatief op de VNG-website.
De AMvB die (onder andere) de verdere doorvoering van het abonnementstarief regelt, is op 17 oktober als Staatsblad gepubliceerd. Er wordt nog gewerkt aan de ministeriële regeling die bij deze AMvB hoort.
Het CAK informeerde gemeenten op 24 september per mail over de initiële aanlevering van startberichten in januari 2020. Naar aanleiding van feedback van enkele gemeenten is het H&V-bestand verder verbeterd. Het nieuwe bestand vervangt dat van 24 september.
In de ledenbrief 'Wijziging eigen bijdrage PGB BW en maatregelen i.v.m. stapelfacturen eigen bijdrage', verzonden op 22 augustus, is een fout geslopen. Dit betreft het bedrag van 19 euro dat vanaf 2020 geldt voor de eigen bijdrage (het z.g. abonnementstarief).
Hoe ver bent u met de voorbereiding op de invoering van het abonnementstarief Wmo? Om op tijd klaar te zijn, is het zaak de inzet en werkzaamheden goed in de planning te hebben. Via veelgestelde vragen informeren we over beleidskeuzes, de voorbereiding en de uitvoering.
Op 4 juli stuurde de VNG een mail naar alle gemeenten met informatie over de invoering van het abonnementstarief Wmo per januari 2020. Onder andere met de boodschap dat het van belang is dat gemeenten nu starten met de voorbereidingen en niet wachten tot na de zomer.
Hoe ver bent u met de voorbereiding op de invoering van het abonnementstarief Wmo? Het is zaak de inzet en werkzaamheden goed in de planning te hebben. Via veelgestelde vragen geven we antwoord op vragen over te maken beleidskeuzes, de voorbereiding en de uitvoering.