De gemeentelijke uitgaven aan de Wmo zijn in 2021 opnieuw gestegen. Dat blijkt uit de 4e meting van de monitor abonnementstarief Wmo. De VNG dringt er nog steeds bij het rijk erop aan om gemeenten volledig te compenseren voor de meerkosten die het gevolg zijn van het invoeren van het abonnementstarief.

Compenseer meerkosten, ook voor 2023 en 2024

De € 145 miljoen die in 2019 werden toegevoegd aan het gemeentefonds is al jaren niet toereikend. De € 110 miljoen aan tegemoetkoming per 2025 die door het kabinet is toegezegd, is een begin. Maar gemeenten leggen ook in 2023 en 2024 weer vele miljoenen toe op het abonnementstarief. We dringen erop aan dat het rijk gemeenten ook voor 2023 en 2024 compenseert voor de meerkosten en niet pas per 2025.

Weinig mogelijkheden om toenemende instroom tegen te gaan

De rapportage van de 4e meting van de monitor meldt dat de gemeentelijke Wmo-uitgaven doorstijgen in 2021, de groei is wel minder sterk dan in 2019 en 2020. Het totale effect van het abonnementstarief in 2021 bedraagt € 411 mln. Gemeenten zien weinig mogelijkheden om het toenemend beroep op hulp bij het huishouden te dempen en het keukentafelgesprek wordt steeds lastiger.

Meeste cliënten positief, deel cliëntenorganisatie kritischer geworden

Een deel van de cliëntorganisaties is kritischer geworden op het abonnementstarief. Cliënten waarderen het abonnementstarief positief, maar sommigen vinden het abonnementstarief onrechtvaardig. Cliënten zijn vooral positief over de lagere eigen bijdrage en de toegenomen duidelijkheid als gevolg van het abonnementstarief.

Meer informatie

Download de rapportage en de Kamerbrief van staatssecretaris Van Ooijen

Zie ook

Position paper Opmerkingen van de VNG op de begroting van VWS