Het CPB doet in opdracht van het rijk en de VNG onderzoek naar de houdbaarheid van de Wmo en de groeiraming van uitgaven aan jeugdzorg. Hiermee willen we inzicht krijgen in hoe het beroep op de Wmo 2015 en de Jeugdwet zich op middellange termijn ontwikkelt. Met het onderzoek krijgen we een gezamenlijk beeld van de opgave in de Wmo en de Jeugdwet. Dit helpt gemeenten, de VNG en het rijk om gezamenlijk en proactief te kunnen sturen op de fundamentele vraagstukken in dit domein voor de middellange termijn. Op deze pagina meer over de stand van zaken.

Oproep aan gemeenten

Het CPB heeft voor het onderzoek Wmo- en jeugdzorg-data nodig, deze willen we via Stichting Inlichtingenbureau (IB) verzamelen en beschikbaar stellen. Het IB mag de data dat alleen - en met toestemming van de gemeente - eenmalig verwerken tot een geaggregeerde, niet tot de persoon of gemeente herleidbare set gegevens en beschikbaar stellen aan het CPB. We hebben de colleges van B en W daarom per ledenbrief gevraagd hiertoe toestemming te verlenen. Lees meer:

Medewerking gevraagd aan CPB-onderzoek Wmo en Jeugdzorg (VNG-bericht, 18 januari, 2023)

DPIA Informatiebeveiligingsdienst

De Informatiebeveiligingsdienst heeft een data protection impact assessment (pdf, 259 kB) (DPIA) gemaakt voor de gegevensverwerking die gemoeid is met het houdbaarheidsonderzoek Wmo en Jeugdwet. Voor het onderzoek zijn Wmo- en jeugdzorg-data nodig die de VNG via Stichting Inlichtingenbureau beschikbaar wil stellen. Zie ook:

DPIA: uitleg Autoriteit Persoonsgegevens

Insturen overeenkomst

Retourneer de ondertekende pilotovereenkomst (pdf, 461 kB) via klantsupport@inlichtingenbureau, doe dit vóór 1 maart.