Nieuws
Het Dashboard Aanpak Dakloosheid monitort de voortgang van de uitvoering van het Nationaal Actieplan Dakloosheid per maatschappelijke opvangregio. Te zien is dat alle regio’s zich inspannen voor het actieplan, maar ook dat de startsituatie, het tempo en de politieke urgentie overal verschillen.
Het rapport ‘Wat doe jij met eenzaamheid?’ geeft handvatten voor praktijk en beleid om interventies inhoudelijk te verbeteren en op te schalen. Het rapport verscheen in opdracht van ZonMw in het kader van het programma Versterking aanpak eenzaamheid.
Vanaf nu kunt u een aanvraag bij ZonMw indienen voor de nieuwe ronde 'Coalitievorming Regionale Participatiehubs'. Relevante partijen met aantoonbare regiobinding en regionaal draagvlak worden uitgenodigd om een coalitie te vormen voor de organisatie en ontwikkeling van regionale participatiehubs.
De VWS-internetconsultatie op het concept-Besluit vervanging abonnementstarief Wmo 2015 is gestart, deze loopt tot en met 16 juli. Eerder is het wetsvoorstel tot vervanging van het abonnementstarief in consultatie geweest. Dit wetsvoorstel ligt nu voor advies bij de Raad van State.
Het programma Verbinden Schuldendomein ontwikkelt actiekaarten rond life events met o.a. links naar voorlichtingsmaterialen en praktijkvoorbeelden. De kaarten ondersteunen gemeenten om nog actiever aan de slag te gaan met preventie. De eerste kaarten ‘Ik word 18’ en ‘Wij gaan uit elkaar’ zijn nu beschikbaar.
Honderden activiteiten waar mensen elkaar ontmoeten en nieuwe contacten kunnen leggen. Dat is de Week tegen Eenzaamheid, die dit jaar loopt van 26 september tot en met 2 oktober. Het ministerie van VWS faciliteert de Week als onderdeel van het actieprogramma Eén tegen eenzaamheid.
De nieuwste cijfers van de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein (GMSD) zijn gepubliceerd op Waarstaatjegemeente.nl. Deze cijfers laten zien dat het aantal gebruikers van Wmo-maatwerkvoorzieningen op landelijk niveau vrijwel hetzelfde is gebleven in vergelijking met met vorig jaar.
Als de situatie zo onveilig is dat slachtoffers van huiselijk geweld niet in de eigen gemeente/regio kunnen verblijven, dan hebben zij recht op hulp en opvang in een andere regio. Over deze 'bovenregionale plaatsingen' in de vrouwenopvang zijn nieuwe afspraken gemaakt.
Voor mensen met dementie of bij wie een vermoeden is van beginnende dementie en die nog thuis wonen, wordt een uitgebreide vorm van casemanagement vergoed uit het basispakket van de zorgverzekering. Dit schrijft Zorginstituut Nederland in een brief aan zorgverleners, cliëntenvertegenwoordigers en ZN.