Nieuws
Corporaties en zorgaanbieders kunnen sinds 15 september subsidie aanvragen om zorggeschikte woningen met sociale huur te realiseren, via nieuwbouw en transformatie van bestaand vastgoed. Door de vergrijzing en stijgende wachtlijsten voor intramurale verpleegzorg is het belangrijk dat dit voorrang krijgt.
De invoering van de inkomensafhankelijke eigen bijdrage voor Wmo-voorzieningen per 2026 staat op dit moment niet op de Tweede Kamerlijst met controversiële onderwerpen. Dit betekent dat de voorbereidingen voor deze wetswijziging vooralsnog doorgaan.
Er is een nieuw hulpmiddel beschikbaar voor toegangsmedewerkers bij gemeenten. Hiermee kunnen zij beter beoordelen of iemand in aanmerking komt voor een Wlz-aanvraag. Het maakt onderdeel uit van de bestuurlijke afspraken die VNG in mei maakte over het terugdringen van de instroom in de Wlz.
(Update 14 september 2023 met nieuwe berekening) De VNG adviseert gemeenten ook in de periode 2023-2024 voor de indexering van Wmo- en Jeugdwettarieven het OVA-percentage toe te passen.
In de afgelopen periode zijn er vragen gekomen over een aantal bepalingen in de, door Vektis van toepassing verklaarde, voorwaarden op de overeenkomst van de Gemeentezorgspiegel. De VNG heeft deze signalen samen met Vektis beoordeeld wat geresulteerd heeft in wijzigingen van de voorwaarden.
Het vinden van passende woningen voor aandachtsgroepen is een grote uitdaging. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft daarom voor gemeenten een overzicht gemaakt van alle mogelijkheden, ondersteuning en regelingen voor de huisvesting van aandachtsgroepen.
Movisie start in oktober het 'Leernetwerk regie op lokale mantelzorgondersteuning'. Dit leernetwerk bestaat uit 3 fysieke bijeenkomsten aangevuld met 2 online inloopuren. Een beleidsmedewerker bij een gemeente en coördinator bij een mantelzorg ondersteunende organisatie kunnen zich hiervoor als duo aanmelden
Wanneer valt een (maatwerk)voorziening voor iemand met een Wlz-indicatie onder de Wmo en wanneer onder de Wlz? Dankzij de gemeente Raalte kunnen we hiervan jaarlijks een handig en actueel overzicht publiceren. Het nieuwe overzicht is nu beschikbaar.
De Levensloopaanpak is een samenwerking voor mensen met onbegrepen gedrag en een hoog veiligheidsrisico. Gemeenten hebben een belangrijke rol in de samenwerking. Het is voor de doelgroep nodig dat forensische zorg langdurig betrokken blijft en er samenhang is tussen ondersteuning, zorg en veiligheid.
De politiek moet ondanks de val van het kabinet de uitvoering van het Integraal Zorgakkoord (IZA) blijven steunen. Die oproep doen alle ondertekenaars en betrokken overheidspartijen bij het IZA, waaronder de VNG, vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.