Scheiden is een veelvoorkomend maatschappelijk verschijnsel, waarbij complexe scheidingen met schade bij kinderen zo veel mogelijk voorkomen moet worden. Wat is de rol van de gemeente daarbij? Hoe kunt u ouderschap versterken, escalaties voorkomen en zorgen voor meer passende steun voor ouders en kinderen als partners niet meer samen verder gaan? Daarover meer op deze pagina.

Rol van gemeenten

Gemeenten staan dicht bij ouders en hun kinderen. Het ligt dan ook voor de hand dat gemeenten een grotere rol kunnen spelen bij ouderschap en scheiding. Wat is er nodig, wat kunt u doen en wat werkt?

Publicaties & Brieven