Scheiden is een veelvoorkomend maatschappelijk verschijnsel, waarbij complexe scheidingen met schade bij kinderen zo veel mogelijk voorkomen moet worden. Wat is de rol van de gemeente daarbij? Hoe kunt u ouderschap versterken, escalaties voorkomen en zorgen voor meer passende steun voor ouders en kinderen als partners niet meer samen verder gaan? Daarover meer op deze pagina.

Nieuws

Rol van gemeenten

Gemeenten staan dicht bij ouders en hun kinderen. Het ligt dan ook voor de hand dat gemeenten een grotere rol kunnen spelen bij ouderschap en scheiding. Wat is er nodig, wat kunt u doen en wat werkt?

Programma Scheiden zonder Schade

De ambitie van het programma Scheiden zonder Schade is om schade bij kinderen te beperken als hun ouders scheiden. Opdrachtgevers van het programma zijn de ministeries van JenV en VWS, in partnerschap met de VNG.

Aanpak bij scheidingen

Er wordt op meerdere niveaus gewerkt aan het beperken van complexe scheidingen: lokaal, regionaal en op landelijk niveau. In verschillende programma’s is er onder andere aandacht voor de toeleiding naar uniform hulpaanbod en het ontwikkelen van een alternatieve scheidingsprocedure.