Het Uniform hulpaanbod in scheidingsprocedures waar familierechters naar verwijzen bij complexe scheidingen wordt vaak niet of te laat ingezet. De handreiking ‘Uniform hulpaanbod’ helpt regio’s en gemeenten bij het organiseren en het maken van afspraken over het aanbieden van het uniform hulpaanbod. 

Download de handreiking

Uniform hulpaanbod niet of te laat ingezet

Jaarlijks zijn er in Nederland 7000 complexe echtscheidingen, waarbij ouders door aanhoudende, ernstige conflicten het belang en welzijn van hun kinderen én het wederzijdse belang uit het oog verliezen. Vaak gaat dit gepaard met een langdurige juridische strijd. Dit vraagt van familierechters om een specifieke aanpak, waarbij het Uniform hulpaanbod een belangrijk instrument is. Het Uniform hulpaanbod bestaat uit een aantal basistrajecten voor hulp bij ouderconflicten. 

De 2 meest voorkomende trajecten waarnaar wordt verwezen zijn Omgangsbegeleiding en Ouderschapsbemiddeling. Een belangrijk uitgangspunt is dat gezinnen op vrijwillige basis het Uniform hulpaanbod-traject doorlopen. Door verschillende oorzaken wordt soms het hulpaanbod echter niet of te laat ingezet door gemeenten. 

Samenwerking met rechtbank verbeteren

Deze handreiking geeft gemeenten inzicht hoe de samenwerking met de rechtbank kan worden vormgegeven of verbeterd. De handreiking is opgesteld door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), de Rechtspraak en de VNG. In de handreiking staan samenwerkingsvarianten en bijbehorende randvoorwaarden uitgewerkt om regio’s en gemeenten te ondersteunen bij het organiseren en het maken van afspraken over het aanbieden van het uniform hulpaanbod.