Ouders en kinderen hebben baat bij hulp en ondersteuning, zeker als er sprake is van een (complexe) scheiding. Gemeenten kunnen deze gezinnen helpen, door ervoor te zorgen dat professionals hen vroegtijdig de weg wijzen en waar nodig ondersteunen. Lees hieronder meer over hoe professionals dit kunnen aanpakken.

Handreikingen

Het programma Scheiden zonder schade heeft 2 handreikingen gemaakt. De eerste handreiking is bedoeld voor wethouders en beleidsmedewerkers in het sociaal domein, maar ook voor professionals van lokale teams, (jeugd)hulpinstellingen en anderen die werken met scheidende ouders en hun kinderen. De handreiking bundelt de meest recente inzichten en onderzoeksresultaten en geeft antwoord op de volgende vragen:

  • Waarom zou een gemeentebeleid ontwikkelen op het thema relatie- en scheidingsproblematiek?
  • Hoe leg ik aan de gemeenteraad uit dat we willen investeren in het voorkomen van complexe scheidingen?
  • Hoe voorkom ik dat de lokale teams en de jeugdbescherming volslibben met complexe scheidingszaken?
  • Hoe signaleer ik relatie- en scheidingsproblemen vroegtijdig en hoe organiseer ik een goed hulpaanbod?

De tweede handreiking richt zich specifiek op gemeenteprofessionals. Gemeenten hebben een belangrijke rol als het gaat om (het voorkomen van) relatie- en scheidingsproblematiek. Maar hoe kiest u als gemeente de juiste aanpak? En gemeenten staan hierin zeker niet alleen, dus welke partners betrekt u hierbij?  

Om deze vragen op een praktische manier te beantwoorden heeft het programma Scheiden zonder Schade een interactieve handreiking ontwikkeld. Het biedt concrete voorbeelden in zes thema’s, om uw gemeente verder te helpen in de scheidingsaanpak. Zo worden er bijvoorbeeld handvaten geboden wanneer het gaat over triage en inschatting van relatieconflict of het omgaan met complexiteit. Maar ook integrale samenwerking, en preventie en vroegsignalering komen aan bod. 

Digitaal plein

Het programma Scheiden zonder schade werkt aan een prototype Digitaal plein (DigiPlein) en een Digitale Scheidingsbegeleider (DigiBegeleider).

Het DigiPlein is een digitaal loket met informatie over problemen bij scheiden. Het programma ontwikkelt een DigiBegeleider in de vorm van een chatbot. Dit is een geautomatiseerde gesprekspartner. Aan de hand van de ontwikkeling van DigiBegeleider onderzoekt het programma wat bij het voorkomen van complexe scheidingen de behulpzame ingrediënten zijn. En hoe ouders deze ingrediënten kunnen inzetten. Het programma onderzoekt hoe gemeenten en professionals via lokale kanalen effectiever hulp kunnen bieden met digitale middelen.

Meer informatie of contact opnemen?

Heeft u als gemeente of jeugdregio een (ondersteunings)vraag rond dit thema? Kijk dan op de site van Scheiden zonder schade voor meer informatie.