Nieuws
Handreiking
Deze handreiking is voor medewerkers van organisaties en overheidsinstanties die direct communiceren met een burger in een stressvolle situatie. Het programma Scheiden zonder Schade wil schade bij kinderen door de scheiding van hun ouders zoveel mogelijk voorkomen. Dat betekent dat professionals goed na moeten denken hoe zij woorden kiezen en...
moeder en kind lachend
Rapport
Het doel is altijd om zoveel mogelijk de schade bij kinderen te beperken, als gevolg van de scheiding van hun ouders. Om dit zo goed mogelijk te doen, is het van belang om mogelijke problemen bij een scheiding zo vroeg mogelijk te signaleren. Het onderzoek triage (complexe) scheidingsproblematiek geeft een...
Jongen en meisje - jeugdzorg
Overig
Bij complexe scheidingen kunnen veel kosten komen kijken, zowel voor de ouders als voor de maatschappij. Dit onderzoek heeft in kaart gebracht hoeveel complexe scheidingen kosten, wie deze kosten dragen en wie baat hebben bij het voorkomen ervan. Download de kostenanalyse (rijksoverheid.nl)
Kindje met ouders
Handreiking
In de handreiking Steunfiguur Kind staat advies over wat gemeenten en andere professionals kunnen doen aan steun voor kinderen bij een scheiding. Lees meer in de handreiking Steunfiguur Kind (rijksoverheid.nl)
Jongetje zit buiten met knuffelbeer
Handreiking
Gemeenten hebben een belangrijke rol als het gaat om (het voorkomen van) relatie- en scheidingsproblematiek. Maar hoe kiest u als gemeente de juiste aanpak? En gemeenten staan hierin zeker niet alleen, dus welke partners betrekt u hierbij? Om deze vragen op een praktische manier te beantwoorden heeft het programma Scheiden...
moeder en kind lachend
Rapport
In opdracht van het programma Scheiden zonder Schade heeft Significant Public onderzocht waar gemeenten staan in hun aanpak van relatie-en scheidingsproblematiek, waar zij zoal tegenaan lopen en welke ondersteuningsbehoeften er vanuit gemeenten zijn. Uit het onderzoek blijkt dat ruim 80% van de ondervraagde gemeenten werkt aan een aanpak voor relatie...
2 vrouwen op strand