Het programma Verbinden Schuldendomein ontwikkelt actiekaarten rond life events met o.a. links naar voorlichtingsmaterialen en praktijkvoorbeelden. De kaarten ondersteunen gemeenten om nog actiever aan de slag te gaan met preventie. De eerste kaarten ‘Ik word 18’ en ‘Wij gaan uit elkaar’ zijn nu beschikbaar.

Life events als onderdeel van preventie 

In de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) is opgenomen dat elke gemeente een preventieplan moet hebben. Door met preventie aan de slag te gaan, kunnen gemeenten financiële zorgen en schulden voorkomen en de toestroom naar schuldhulpverlening verkleinen. Life events zijn vaak lastig te voorspellen, maar iedereen maakt ze mee.  

In een oogopslag een overzicht per life event  

Er zijn al veel succesvolle praktijkvoorbeelden, initiatieven, bestaande voorlichtingsmiddelen en praktische informatie voorhanden. Om gemeenten te ondersteunen bij een effectieve aanpak ontwikkelt het programma Verbinden Schuldendomein 16 actiekaarten over de meest relevante Life events. Deze kaarten zijn handzaam in gebruik en u overziet in een oogopslag o.a. links naar bestaande initiatieven, voorlichtingsmiddelen en methodes om te komen tot een integrale aanpak binnen een gemeente. Ook krijgt u inzicht in relevante samenwerkingspartners, zowel binnen de gemeentelijke organisatie als daarbuiten. Op deze 16 Life events worden actiekaarten ontwikkeld:  

 1. Ik word 18 – nu beschikbaar
 2. Wij gaan uit elkaar – nu beschikbaar 
 3. Ik krijg een kind
 4. Mijn naaste is overleden
 5. Ik ga met pensioen
 6. Ik word mantelzorger
 7. Ik word werkloos
 8. Ik kom in de bijstand
 9. Ik ga samenwonen of trouwen
 10. Ik ga verhuizen (inclusief huis kopen)
 11. Ik ga studeren
 12. Ik word ziek of arbeidsongeschikt
 13. Ik ga voor mijzelf beginnen
 14. Ik ga stoppen met ondernemen
 15. Ik kom naar Nederland
 16. Ik kom uit detentie

Handreiking Preventie

Naast de 16 actiekaarten Life events ontwikkelt het programma een handreiking Preventie die naar verwachting einde zomer gereed is. In deze handreiking vindt u achtergrondinformatie over preventie in het algemeen, financiële educatie en de combinatie met Life events. De actiekaarten worden daarin ook verder toegelicht.  

Het programma Verbinden Schuldendomein  

Het programma Verbinden Schuldendomein omvat verschillende deelprojecten, zoals de wetten in het schuldendomein, preventie van schulden - financiële educatie en life-events-, samenwerken met vrijwilligers(organisaties) en ondersteuning voor specifieke doelgroepen zoals jongeren en ondernemers met financiële zorgen.  

Om de gezamenlijke opgave zo efficiënt en effectief mogelijk uit te voeren, kiezen we voor een integrale aanpak met als basis de routekaart Financiële Zorgen. Met de routekaart bieden we overzicht en gemeenschappelijke taal aan gemeenten en ketenpartners. De routekaart is dynamisch: nieuwe ontwikkelingen, praktijkvoorbeelden en geleerde lessen worden toegevoegd, gedeeld en overdraagbaar gemaakt. We bieden gemeenten handvatten en ondersteuning. Zodat zij bewezen effectieve interventies kunnen implementeren en zorgen voor duurzame oplossingen.  

Meer informatie