Nieuws
Webinar gemist?

Online bijeenkomst met als doel u vanuit de VNG te informeren over de meest relevante ontwikkelingen op dit gebied. Tijdens de stand-up is ook altijd ruimte voor het stellen van vragen. 

2 juli

Steeds meer werkenden combineren hun baan met mantelzorgtaken thuis. De druk op werkende mantelzorgers zal naar verwachting in de komende jaren alleen maar toenemen. Dit mede door de vergrijzing en door krapte op de arbeidsmarkt.

4 juli

In deze bijeenkomst staat VWS stil bij het huidige beleid voor tegemoetkomingen voor mensen met een chronische ziekte of beperking die te maken hebben met meerkosten. Het ministerie bespreekt graag met u welke behoeften en aandachtspunten er zijn vanuit de invalshoek van gemeenten.

10 juli

In deze bijeenkomst staat VWS stil bij het huidige beleid voor tegemoetkomingen voor mensen met een chronische ziekte of beperking die te maken hebben met meerkosten. Het ministerie bespreekt graag met u welke behoeften en aandachtspunten er zijn vanuit de invalshoek van gemeenten.

15 juli

In deze sessie voor zowel gemeenten als woningcorporaties, worden deelnemers bijgepraat over de ontwikkelingen in het programma Een thuis voor iedereen en meer specifiek de huisvesting voor aandachtsgroepen. Daarnaast kunnen gemeenten, corporaties en regio’s leren van de ervaringen van andere regio's.

17 september

Deze ambtelijke netwerkbijeenkomst is bedoeld voor alle beleidsmedewerkers BW en MO van de regio’s. Doel van het netwerk is om elkaar te ontmoeten, te informeren, te discussiëren en te inspireren!

19 september

Deze bestuurlijke netwerkbijeenkomst is bedoeld voor alle bestuurlijk aanspreekpunten BW en MO van de regio’s. Doel van het netwerk is om elkaar te ontmoeten, te informeren, te discussiëren en te inspireren!

4 oktober

In deze sessie voor zowel gemeenten als woningcorporaties, worden deelnemers bijgepraat over de ontwikkelingen in het programma Een thuis voor iedereen en meer specifiek de huisvesting voor aandachtsgroepen. Daarnaast kunnen gemeenten, corporaties en regio’s leren van de ervaringen van andere regio's.

15 oktober

Online bijeenkomst met als doel u vanuit de VNG te informeren over de meest relevante ontwikkelingen op dit gebied. Tijdens de stand-up is ook altijd ruimte voor het stellen van vragen. 

10 november

In deze sessie voor zowel gemeenten als woningcorporaties, worden deelnemers bijgepraat over de ontwikkelingen in het programma Een thuis voor iedereen en meer specifiek de huisvesting voor aandachtsgroepen. Daarnaast kunnen gemeenten, corporaties en regio’s leren van de ervaringen van andere regio's.

19 november