17 december

Wilt u in actie komen voor inclusieve mobiliteit? Kom dan naar de Werkconferentie Inclusive Mobility Lab! In maart 2019 is de vernieuwingsagenda Iedereen onderweg gepresenteerd. Deze agenda is gericht op het toegankelijker maken van het doelgroepenvervoer en het openbaar vervoer.

15 januari

Meer dan 1 miljoen mensen in Nederland voelt zich ernstig eenzaam. Van de 75-plussers is het zelfs meer dan de helft die zich (soms) eenzaam voelt. In kader van het actieprogramma Eén tegen eenzaamheid organiseert het ministerie van VWS deze meet-up van Nationale en Lokale coalities tegen eenzaamheid.

23 januari

Tijdens deze conferentie bespreken we de laatste ontwikkelingen, delen we kennis en ervaringen, en gaan we in gesprek over een effectieve(re) samenwerking rondom zorg en veiligheid. Zet deze datum daarom alvast in uw agenda!

12 februari

Welke stappen kunnen scholen in het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs zetten of hebben dit al gezet naar inclusiever onderwijs? U komt het te weten bij de Startconferentie Naar Inclusiever Onderwijs.