Nieuws
Webinar gemist?

Tijdens dit webinar van de VNG en het ministerie van JenV nemen we de interventie tijdelijk huisverbod voor plegers van huiselijk geweld en kindermishandeling onder de loep. We horen graag uw ervaringen bij de inzet daarvan.

2 oktober

De stand-ups BW/MO zijn voor alle beleidsmedewerkers Beschermd Wonen (BW) en Maatschappelijke Opvang (MO). Doel is om vanuit de VNG te informeren over de meest relevante ontwikkelingen op dit gebied.

3 oktober

Voor het jaar 2025 en verder willen de ministeries van VWS en BZK wijzigingen doorvoeren in de Iv3-indeling voor Jeugd en Wmo. Bij de huidige indeling zijn knelpunten gesignaleerd. In werksessies op 5, 9 en 10 oktober leggen we de nieuwe indeling voor Jeugd en Wmo voor aan gemeenten.

5 oktober

Voor het jaar 2025 en verder willen de ministeries van VWS en BZK wijzigingen doorvoeren in de Iv3-indeling voor Jeugd en Wmo. Bij de huidige indeling zijn knelpunten gesignaleerd. In werksessies op 5, 9 en 10 oktober leggen we de nieuwe indeling voor Jeugd en Wmo voor aan gemeenten.

9 oktober

De samenwerkende partijen van het programma 'Een thuis voor iedereen' nodigen u uit voor een serie online bijeenkomsten waarin wordt verteld over het programma en u vragen kunt stellen. Deze bijeenkomst is de 5e in een reeks van 6.

10 oktober

Welke pluspunten levert een langere indicatieduur op en hoe kunnen gemeenten dit goed inregelen? In dit webinar geven we voorbeelden van hoe verschillende gemeenten hun proces van passend beschikken hebben ingericht. 

10 oktober

Voor het jaar 2025 en verder willen de ministeries van VWS en BZK wijzigingen doorvoeren in de Iv3-indeling voor Jeugd en Wmo. Bij de huidige indeling zijn knelpunten gesignaleerd. In werksessies op 5, 9 en 10 oktober leggen we de nieuwe indeling voor Jeugd en Wmo voor aan gemeenten.

10 oktober

Webinar over de ontwikkelingen rond het wetsvoorstel domeinsoverstijgende samenwerking en de plannen voor de Specifieke uitkering domeinoverstijgend samenwerken (SPUK DOS) voor 2024.

12 oktober