Ledenbrief nummer

Lbr. 19/026

Vragen aan de ALV:

  • Stemt u in met het voorstel dat de VNG de komende vijf jaar (vanaf 1 januari 2021) het mandaat heeft landelijke raamcontracten jeugd af te sluiten volgens de in dit voorstel genoemde randvoorwaarden?
  • Stemt u in met het voorstel dat de VNG de komende vijf jaar (vanaf 1 januari 2021) het mandaat heeft landelijke raamcontracten Wmo zintuigelijk gehandicapten af te sluiten volgens de in dit voorstel genoemde randvoorwaarden?

Door de decentralisatie van de jeugdzorg en Wmo begeleiding bestaat het risico dat een aantal voorzieningen en specialistische functies niet effectief gecontracteerd worden door gemeenten, omdat de zorgvraag waar deze zorgfuncties voor zijn ingesteld zeer weinig voorkomt, c.q. niet ieder jaar, bij een enkele gemeenten of jeugdregio. Om deze zorgfuncties niet te laten verdwijnen en er zeker van te zijn dat er een contractbasis is voor aanbieders met uitzonderlijk aanbod, heeft de VNG haar leden via de Algemene ledenvergadering (ALV) een mandaat gevraagd (in 2014 en in 2016), en gekregen, om voor alle gemeenten raamovereenkomsten af te sluiten met jeugdhulpaanbieders voor deze zorgfuncties. De VNG vraagt de ALV opnieuw een mandaat voor de periode van 5 jaar te laten zijn (van 2021 tot en met 2025). Een langere mandaatperiode geeft de mogelijkheid om langere contracten af te sluiten, waarbij flexibiliteit georganiseerd kan worden door het werken met verlengingsopties binnen de overeenkomst. Tevens geeft dit gemeenten en aanbieders de mogelijkheid om de transformatie in het zorglandschap voor deze zorgfuncties zorgvuldig en stapsgewijs te ontwikkelen. Binnen de mandaatperiode gaat de VNG verder ontwikkelen, contractvoorwaarden aanscherpen, aandacht besteden aan innovaties en aansluiting verbeteren tussen landelijk ingekochte zorg en de rol van gemeenten daarin.