In de nieuwe podcast VNG Praat Mee spreken we de gemeente Zaltbommel die een succesvolle aanpak heeft voor wijkteams. Hoe werken gemeente en buurtzorg samen?
In de podcast VNG Praat Mee bespreken we met Albertine van Vliet het ROB-advies 'Decentrale taak is politieke zaak: Naar een sturende rol van de gemeenteraad in het Sociaal Domein'. Wat is haar belangrijkste boodschap voor gemeenten?
In de nieuwe podcast VNG Praat Mee spreken we de gemeente Hollands Kroon die alle taken van de jeugdwet en Wmo heeft ondergebracht bij één contractpartner. Hoe gaat dat in zijn werk?
Vanaf januari 2021 gaat het nieuwe woonplaatsbeginsel Jeugdwet in. De VNG, VGN, Jeugdzorg Nederland, Valente, GGZ Nederland en het Ketenbureau i-Sociaal Domein ondersteunen de implementatie bij gemeenten en zorgaanbieders.
Mattias Gijsbertsen wordt per 13 april 2020 de nieuwe directeur van het programma Geweld hoort nergens thuis (GHNT). Hij volgt in deze functie Jan-Dirk Sprokkereef op, die per 1 februari 2020 aangetreden is als lid Raad van bestuur bij Siza in Arnhem.
Tijdens een studiereis naar Engeland hebben Simone Loonstra (Ontwikkelaar bij Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd) beleidsmakers, pleegzorgprofessionals, wetenschappers en pleegjongeren zich verdiept in het Mockingbird Family Model. De toepasbare lessen zijn samengevat in een online magazine.
Op 30 januari zijn het ministerie van VWS, VNG, Jeugdzorg Nederland, VGN, Gezinshuis.com en Driestroom tot een gezamenlijke afspraak gekomen: Jongeren mogen in een gezinshuis blijven wonen tot hun 21e verjaardag.
Ondanks alle inspanningen zijn de administratieve lasten bij de uitvoering van de Jeugdwet en de Wmo nog steeds hoog. Om (nog) beter inzicht te krijgen in het probleem ontwikkelden de brancheorganisaties van zorgaanbieders, de VNG en het ministerie van VWS een enquête voor zorgaanbieders en gemeenten.
In 2019 hebben achttien jeugdwethouders deelgenomen aan het bestuurlijk leernetwerk preventie jeugd. Hun ervaringen zijn gebundeld in de publicatie 'Nu ik groot ben – wethouders investeren in kansen voor jongeren'.
KPMG heeft een diepteanalyse gedaan bij negen gemeenten en dertien aanbieders over de uitgaven jeugdhulp. In de negen gemeenten is tussen 2016 en 2018 ongeveer 21% meer uitgegeven aan jeugdhulp.