Sociaal Werk Nederland en Onderzoeksbureau Labyrinth onderzochten via een pilot in 5 gemeenten hoe u als overheid in contact komt met moeilijk bereikbare groepen. Het onderzoek, gefinancierd door VWS naar aanleiding van de coronacrisis, resulteerde in een nuttige handreiking voor gemeenten. 

Uitgaan van de leefwereld van inwoners

De handreiking, Sociaal binden, werd gepresenteerd in een bijeenkomst waarbij ook de VNG was vertegenwoordigd. Uit het panelgesprek tijdens deze bijeenkomst kwam naar voren dat de lessen uit coronatijd belangrijk zijn. Het is nu de tijd om die duurzaam te borgen en daarbij aan te sluiten bij en uit te gaan van de leefwereld van inwoners. Sociaal werkers kunnen we inzetten voor een betere afstemming met de leefwereld van inwoners. En eigenlijk bestaan er geen moeilijk bereikbare doelgroepen: er bestaan complexe opgezette systemen. Gewezen werd ook op het belang van een sterke sociale basis.

Noodzakelijk contact met specifieke doelgroepen

De belangrijkste vraag van het onderzoek was: hoe kan de overheid in contact komen met groepen die niet worden bereikt via de reguliere kanalen? Dit is een vraag die breder is dan alleen de coronacrisis. Ook voor bijvoorbeeld preventief gezondheidsonderzoek, gezondheidspreventie, veiligheid, versterken van bestaanszekerheid en veel andere aspecten is het noodzakelijk om continu in contact te zijn met deze specifieke doelgroepen.

Relatie met IZA en GALA

Sociaal Werk Nederland schrijft: 'De lessen en aanbevelingen uit het project zijn goed in te zetten voor opgaven in het kader van het Integraal Zorg Akkoord (IZA) en het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). Aan gemeenten en sociaalwerkorganisaties dus de oproep om de resultaten te benutten bij de uitwerking van deze landelijke akkoorden.'