Organisatie

Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS)

Publicatie soort

Overig

Jaar van uitgifte

2019

In dit essay ontrafelt de RVS de complexiteit van de vraagstukken die met toegang te maken hebben. De RSB schrijft:

'We proberen het daarmee eenvoudiger te maken. We geven een aantal voorbeelden van initiatieven die er in slagen de toegang voor mensen met complexe problemen te vereenvoudigen. We hopen dat de manier van denken en handelen die wij in dit essay presenteren, de zogenoemde logica’s van het zorgen, de regels en het verdelen, hier ook aan bijdragen. Met dit essay sluit de Raad het onderwerp niet af. De urgentie van de ontoegankelijkheid vraagt om blijvende aandacht. De Raad wil in de nabije toekomst de zoektocht voortzetten naar de vraag hoe de toegang kan worden verbeterd. We willen kijken wat er nodig is om goede initiatieven uit te breiden en mogelijk aan te vullen. Hiertoe komen we graag in contact met mensen die in de praktijk aan de slag gaan met de belangenafwegingen aan de hand van de drie logica’s die wij hier presenteren. Dat biedt inspiratie voor de toekomst.'