Het Projectteam Toegang ondersteunt gemeenten proactief bij het optimaliseren van hun toegangsorganisatie voor inwoners in kwetsbare situaties. 

Het team bestaat uit:

  • Elise Luijcx: Projectleider Toegang

  • Esther Sarphatie: Projectleider Toegang en Projectleider Visieleren

  • Iris Struick: Projectmedewerker Toegang

  • Renate Richters: Kwartiermaker Samenhang

  • Mascha Maasland: Communicatieadviseur Toegang

Het team is bereikbaar via toegang@vng.nl of telefonisch via het klantcontactcentrum van de VNG: 070 - 373 83 93. Toegang is een programma dat samenkomt met andere projecten op verschillende terreinen onder het Platform Sociaal Domein.