Organisatie

VNG

Publicatie soort

Handreiking

Jaar van uitgifte

2018

Hulpmiddelen en/of woningaanpassingen zijn voor mensen die te maken krijgen met lichamelijke beperkingen door een complexe aandoening essentieel. Ze zijn noodzakelijk om zo goed en zelfstandig mogelijk te kunnen
functioneren.

Bij het aanvraagproces zijn verschillende partijen betrokken: de aanvrager, de Wmo-consulent, en (revalidatie)artsen en behandelaren die adviseren over benodigde hulpmiddelen. Deze brochure bevat tips en adviezen voor al deze partijen om een vlotte en correcte afhandeling van een aanvraag te bevorderen.