Nieuws
Het Richtinggevend Kader (RK) is een richtingwijzer voor de visie van uit beleid en bestuur en alles wat daaruit volgt qua uitvoering, opdrachten, inkoop en andere randvoorwaarden. Het RK beschrijft 13 kenmerken waar toegang, lokale teams en integrale dienstverlening voor inwoners in kwetsbare en complexe situaties aan moeten voldoen. In...
Jonge moeder met baby
Handreiking
Hoe kom je als overheid in contact met moeilijk bereikbare groepen? Sociaal Werk Nederland en Onderzoeksbureau Labyrinth onderzochten dit door in 5 gemeenten een pilot uit te voeren met de lokale sociaalwerkorganisatie. Het onderzoek is gefinancierd door het ministerie van VWS, naar aanleiding van de coronacrisis. De belangrijkste vraag van...
strraatbeeld in stad, wandelaars
Handreiking
Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor beschermd wonen. Beschermd wonen kan door gemeenten worden aangeboden als maatwerkvoorziening aan cliënten. Van oudsher is de organisatie hiervan, in de zin van bijvoorbeeld inkoop en toegang, opgepakt door de centrumgemeenten. Zij ontvangen hier ook rechtstreeks de middelen voor. Echter, volgens de plannen voor...
Handreiking
In het kader van het Verbetertraject Toegang zijn in de zomer van 2021 gesprekken gevoerd met wethouders van deelnemende gemeenten. In dit document wordt verslag gedaan van deze gesprekken en worden wethouders en aspirant-wethouders handelingsperspectieven aangereikt om de toegang in hun gemeente duurzaam te verbeteren. In de gesprekken kwamen veelal...
Handreiking
Steeds meer gemeenten willen de nieuwe ruimte in het cliëntervaringsonderzoek Wmo (CEO Wmo) benutten. Ze denken na over andere onderzoeksmethoden of willen het onderzoek richten op specifieke doelgroepen. Deze handreiking helpt ze daarbij. In de handreiking wordt op een rij gezet wat de andere methoden kunnen zijn en aan welke...
Hulp in de huishouding aan het werk bij iemand thuis