Publicatie soort

Handreiking

Jaar van uitgifte

2022

Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor beschermd wonen. Beschermd wonen kan door gemeenten worden aangeboden als maatwerkvoorziening aan cliënten. Van oudsher is de organisatie hiervan, in de zin van bijvoorbeeld inkoop en toegang, opgepakt door de centrumgemeenten. Zij ontvangen hier ook rechtstreeks de middelen voor. Echter, volgens de plannen voor doordecentralisatie van beschermd wonen, gaan de uitvoering en de bijbehorende middelen voor beschermd wonen stapsgewijs van centrumgemeenten naar alle gemeenten.

Door deze veranderingen denken veel regio’s er over na om de toegang tot beschermd wonen ook op een andere manier in te richten. Deze handreiking geeft inzicht in een aantal varianten van toegangsmodellen en hun kenmerken.