Organisatie

Nationale Ombudsman

Publicatie soort

Rapport

Volledige publicatie

Jaar van uitgifte

2020

In dit rapport doet de Nationale Ombudsman de volgende oproepen:

  • Creëer alsnog een duidelijke, enkelvoudige toegang tot zorg en haal de perverse prikkels om niet integraal en disciplinair te kunnen of wíllen werken zo snel mogelijk uit het systeem. Voorkom ‘hokjes-’ en ‘potjes’-denken en spreek gemeenten en andere (overheids) instanties hierop aan. Financiën dienen ‘achter de schermen’ te worden afgehandeld met overbruggingsbudgetten of andere constructies, zodat de burger hier niet mee wordt belast.
  • Regel dat burgers eenvoudig, tijdig en actief één onafhankelijke en deskundige cliëntondersteuner of (indien van toepassing) casemanager dementie krijgen toegewezen gedurende het gehele (domeinoverstijgende) zorgtraject.
  • Besteed bijzondere aandacht aan ondersteuning van extra kwetsbaren, zoals (ouders van) jonge mensen met een beperking, ouderen (onder wie mensen met dementie) en hun mantelzorgers. Mijn aanbevelingen over passende begeleiding en respijtzorg in het rapport Borg de zorg zijn in tijden van corona actueler dan ooit.