Organisatie

VNG

Publicatie soort

Handreiking

Jaar van uitgifte

2019

Deze werkinstructie is een nadere uitwerking van het convenant waarin gemeenten afspraken met elkaar maken over de uitvoering van
landelijke toegankelijkheid MO De werkinstructie is bedoeld voor medewerkers die moeten beoordelen of mensen die zich melden bij maatschappelijke opvang, toegang krijgen tot een langdurig ondersteuningstraject in die gemeente.