Samen met een team van experts werken aan een structurele verbetering van de toegang in het sociaal domein. Gericht op de kwaliteit van de uitvoering en het aanpakken van knelpunten zoals die door inwoners worden ervaren. Dat is de kern van de Visieleertrajecten Toegang.

De visieleertrajecten zijn een nieuw aanbod van het VNG-project Verbetertraject Toegang sociaal domein. 

Advies aan B en W én bijdrage aan het collectieve leren

Een groep van externe experts adviseert het college van B en W maar haalt ook kennis die in de gemeente aanwezig is op en draagt met een landelijke terugkoppeling weer bij aan het collectieve leren. We vonden de woordspeling ‘visieleren’ daarom een naam die de lading goed dekt.

Helpen om de neuzen dezelfde kant op te krijgen

Het expertteam faciliteert het gesprek tussen college, ambtenaren en uitvoering, en kan strategische uitdagingen benoemen en oplossingsrichtingen bieden: helpen om de neuzen dezelfde kant op te krijgen. Bovendien heeft het expertteam goed zicht op andere gemeenten die met een zelfde soort opgave bezig zijn.

Meer informatie

Via de link hieronder vindt u meer informatie over de Visieleertrajecten Toegang: de achtergrond, wat de deelname aan een visieleertraject vraagt van uw gemeente en wat het u oplevert, en het aanmelden.