Cliëntorganisaties en gemeenten hebben als de 9 belangrijkste punten als bedoeling van de decentralisaties geformuleerd:

  1. Inclusie en toegankelijkheid als basis
  2. Lokaal kan beter worden ingespeeld op de hulpvraag en context van inwoners
  3. Minder bureaucratie en een responsieve overheid
  4. Integraal werken en schotten wegnemen
  5. Eigenaarschap van inwoners centraal
  6. Meer democratie door uitvoering op lokaal niveau
  7. Tijdige ondersteuning als uitgangspunt
  8. Kwaliteit en efficiëntie gaan samen
  9. Maatwerkruimte voor lokale beleidskeuzes

Bedoelingen van de decentralisaties in de praktijk

Hierboven hebben we geformuleerd hoe we gezamenlijk aankijken tegen de bedoelingen van de decentralisaties. Over de mate waarin het lukt om die bedoelingen in de praktijk te brengen verschillen gemeenten en cliëntenorganisaties nog wel eens van mening.  Dat is niet erg. Zonder wrijving geen glans. We gaan, ondanks die verschillen in perceptie van de praktijk, gezamenlijk aan de slag om de lokale praktijk te ondersteunen in verdere verbetering.