Organisatie

VNG

Publicatie soort

Handreiking

Jaar van uitgifte

2016

Handreiking opgesteld op verzoek van gemeenten om de landelijke toegankelijkheid van beschermd wonen te waarborgen. Voor maatschappelijke opvang is eerder een vergelijkbare handreiking opgesteld, deze Handreiking is hierop gebaseerd. Vijf door alle gemeenten onderschreven uitgangspunten vormen de basis voor de beleidsregels (zie pagina 3 van de Handreiking).

NB: in het najaar van 2017 is een nadere toelichting op de handreiking tot stand gekomen (zie hieronder). De toelichting moet gezien worden als onlosmakelijk onderdeel van de handreiking.