Organisatie

Transitiebureau Jeugd (VWS, VenJ & VNG)

Publicatie soort

Factsheet

Jaar van uitgifte

2014

Deze factsheet gaat in op de toegang tot jeugdhulp. De factsheet bevat twee onderdelen:

  • Inrichtingsvereisten, het wettelijk kader zoals de Jeugdwet en het concept-Besluit Jeugdwet dit aangeven.
  • Uitvoeringsaspecten, het professioneel kader en invulling van de kwaliteit van de uitvoering

Publicatiedatum: juni 2014