De VNG is er positief over dat raadsleden in gemeenschappelijke regelingen beter in positie komen. Het is goed dat er naar oplossingen wordt gezocht om de democratische legitimiteit te versterken. Maar de bredere problematiek binnen het verlengd bestuur is niet opgelost.
Regionale samenwerking naar een next level brengen, hoe doe je dat? Afgelopen juni presenteerde de 4e VNG Denktank een rapport over regionale samenwerking. De focus van het rapport lag op de veranderingen in de arbeidsmarkt. In deze atriumlezing gaat dan ook over de Werkende Samenwerking. Komt u ook?
Hoe komt het dat de ene samenwerking goed loopt terwijl we bij de andere merken dat het stroef gaat? Ligt het aan de partijen, de mensen, de regio, de structuur, de opgave? Welke lessen zijn hieruit te trekken?
Tijdens de startdagen van het Interbestuurlijk Programma is een kernteam Zorg en Veiligheid gevormd met Huub Vissers (gemeente Tilburg) en Tjolina Proost (regio Gooi en Vechtstreek). Zij vertellen over hun ervaringen, welke kansen ontstaan er door het IBP en hoe ze opgaven aanpakken.
Tijdens de startdagen van het Interbestuurlijk Programma, 4 en 5 april, heeft Denis Crompvoets (Sittard-Geleen) zich aangemeld voor het kernteam 'regionale economie als versneller'. Wat is zijn ervaring tot nu toe? Welke kansen ontstaan door het IBP en hoe worden de opgaven aangepakt?
Samenwerken is dé uitdaging voor het hedendaagse gemeentebestuur. Met inwoners, bedrijven, andere gemeenten, ketenpartners en in coöperaties. Maar hoe doe je het? Ruimtevaarder André Kuipers en bergbeklimmer Melvin Redeker hebben daar hun eigen kijk op.
Dinsdag 20 maart ontvingen gemeenten de maartcirculaire 2018 van het ministerie van BZK. Daarin staat de omvang en verdeling van de algemene uitkering, de integratie-uitkeringen - inclusief sociaal domein - en de decentralisatie-uitkeringen uit het gemeentefonds voor 2018 en verder.
Manieren om regionale samenwerking te bevorderen staan centraal in het tussenbericht van de 4 e VNG Denktank aan raadsleden en (kandidaat-)collegeleden.
Inwoners, overheid, dienstverleners en marktpartijen vinden elkaar steeds meer in de gemeenschappelijke opgaven waar zij voor staan. Hoe kom je ondanks verschillen in belangen, interesses en competenties toch tot goede samenwerking?
Raadsleden beschouwen het toenemend aantal gemeenschappelijke regelingen als een bedreiging voor de lokale democratie. Ze zijn ontevreden over hun invloed op regionale besluitvorming. Dat blijkt uit een onderzoek van Overheid in Nederland in opdracht van Raadslid.Nu.