Met de handreiking 'Privaatrechtelijke samenwerking door decentrale overheden' biedt BZK een praktisch kader voor de democratische controle op privaatrechtelijke samenwerkingen. Het doel is decentrale volksvertegenwoordigers meer grip te geven op uiteenlopende vormen van privaatrechtelijke samenwerking.

Mogelijkheden om kaderstellende en controlerende taken uit te voeren

De bevoegdheden van volksvertegenwoordigers zijn bij deelname aan privaatrechtelijke samenwerkingen beperkt in vergelijking tot die bij publiekrechtelijke samenwerkingen. Volksvertegenwoordigers zoeken naar mogelijkheden om ook hier hun kaderstellende en controlerende taken uit te voeren. De BZK-handreiking wil de mogelijkheden op een laagdrempelige wijze onder de aandacht brengen. De publicatie beschrijft de beschikbare instrumenten en bevat praktische tips en adviezen over de inzet daarvan.

De handreiking is tot stand gekomen in samenwerking met de VNG, het IPO, de VvG, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, Statenlidnu, de NVRR en het ministerie van Financiƫn.