De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) publiceerde tips voor de gemeenteraad over het controleren van de inzet van technologie, ook bij de deelname aan samenwerkingsverbanden. Het gaat om aanvullingen op de handreiking ‘Gemeenten en privacy: wat kunt u als raadslid doen?’ 

Opkomen voor de privacy van inwoners

Door het gemeentebestuur kritisch te bevragen, komen raadsleden op voor de privacy van de inwoners van hun gemeente. Raadsleden vinden in de aanvullende handreikingen van de AP vragen waarmee zij het gesprek kunnen starten.

Meer informatie

Lees het bericht van de AP en download de aanvullende handreikingen en de oorspronkelijke handreiking over privacy:

AP helpt raadsleden bij controleren inzet technologie en samenwerkingsverbanden in gemeenten