Op 1 juli 2022 trad een wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) in werking. De wijziging heeft tot doel de democratische legitimatie van gemeenschappelijke regelingen te versterken. De kaderstellende en controlerende rollen die gemeenteraden hierbij hebben, worden daartoe versterkt.

Handreiking en nieuw factsheet

De vorig jaar verschenen handreiking 'Verbeterde democratische legitimatie bij gemeenschappelijke regelingen?' behandelt aanpassingen en aanvullingen op het de al bestaande wettelijke bevoegdheden en instrumenten van de raad. Er is nu een bijbehorend factsheet verschenen dat ingaat op de vraag hoe er in de regio tot een zorgvuldig proces kan worden gekomen om de wijzigingen op te pakken: Procesaanpak wijziging gemeenschappelijke regeling naar aanleiding van wijziging Wgr 2022 (pdf, 227 kB). In het factsheet bieden we geen voorbeeldbepalingen aan omdat de te maken keuzes politiek van aard zijn en dus per gemeente sterk kunnen verschillen.