Hoe kan regionale samenwerking bijdragen aan toekomstgericht werken in gemeenten? Daarover ging de kennisbijeenkomst van de Werkgroep Toekomstgerichte Gemeenten op 16 mei. De inzichten zijn samengevat in een artikel.

Het artikel gaat in op de noodzaak, de mitsen en de maren van regionaal samenwerken. Hoe de balans te vinden tussen het regionaal en het lokaal belang? En hoe kunnen de gemeenteraden goed worden meegenomen?

Meer informatie

Toekomstgericht regionaal samenwerken (Artikel Werkgroep Toekomstgerichte Gemeenten, juli 2023)