Organisatie

Next Step Management in opdracht van het ministerie van BZK

Jaar van uitgifte

2023

Als onderdeel van de actielijn 'Beter voeren dialoog' zijn een aantal ondersteuningsproducten ontwikkeld om toezichthouders en toezichtontvangers te helpen bij het voeren van een goede dialoog. De notitie De Dialoog: agenda toekomst toezicht vermeldt de belangrijkste uitgangspunten en voorwaarden voor een goede dialoog en biedt daarmee concrete handvatten voor de praktijk.