Organisatie

Ministerie van BZK

Publicatie soort

Handreiking

Jaar van uitgifte

2023

Privaatrechtelijke samenwerking door decentrale overheden: handreiking en aanbiedingsbrief aan Tweede Kamer

Met deze handreiking biedt het ministerie van BZK een praktisch toepasbaar kader ten behoeve van de democratische controle op privaatrechtelijke samenwerkingen. Het doel daarvan is om decentrale volksvertegenwoordigers meer grip te laten hebben en houden op uiteenlopende vormen van privaatrechtelijke samenwerkingen door decentrale overheden.