Herindeling is voor betrokken gemeenten een ingrijpend proces. Deze pagina is vooral bedoeld om kennis over gemeentelijke herindeling en ervaringen met herindelingen te delen.

Herindelingen in kaart gebracht

Overzichtskaart van gemeentelijke herindelingen vanaf 2016. Bij doorklikken op de kaart vindt u meer informatie over de herindeling.

VNG standpunt

Een gemeente moet als autonome bestuurslaag zelfstandig over het bestaansrecht kunnen besluiten. Herindeling van onderop blijft voor de VNG onverkort het uitgangspunt. Zo moet een gemeente zelf de keuze kunnen maken om, in plaats van herindeling, op andere manieren (vooral via samenwerking met andere gemeenten) te komen tot een acceptabele wijze van invulling en uitvoering van taken.

Beleidskader herindeling

In het Beleidskader gemeentelijke herindeling staat hoe gemeentelijke herindelingen worden beoordeeld en getoetst. Het kabinet preseteerde op 22 maart 2019 een nieuw Beleidskader. 

Vraag en antwoord

Handreikingen voor herindelingen

Het antwoord op veel vragen over herindelingen vindt u in deze handreikingen:

Publicaties & Brieven