Organisatie
Ministerie van BZK
Publicatie soort
Handreiking
Jaar van uitgifte
2014

Wat moet wanneer en op welke wijze gebeuren om de herindeling te realiseren en welke wettelijke voorschriften komen daarbij kijken? Wat zijn aandachtspunten voor de herinrichting van de organisaties? Dit handboek geeft antwoord op dit soort vragen.

Gemeenten zijn grotendeels vrij om het herindelingsproces naar eigen inzicht in te richten, de praktijk leert dat zij daar meestal zelf ook hun weg in kunnen vinden. Toch verdient het aanbeveling om gebruik te maken van kennis die al bestaat. In het handboek zijn suggesties te vinden die uit de praktijk zijn gedestilleerd, en ervaringen van gemeenten die zelf al een dergelijk proces hebben doorgemaakt, die een nuttige bron van inspiratie kunnen zijn.