Met dit herindelingsadvies beogen de gemeenteraden van Landerd en Uden de vorming van één nieuwe gemeente die meer kansen biedt dan de huidige zelfstandige gemeenten. Beide gemeenten bestaan uit drie kernen en vinden het behoud en de versterking van de identiteit van de individuele kernen belangrijk.

Jaartal

2021

Gemeente

Type

Website

Door de intensieve samenwerking tussen Landerd en Uden op meerdere gebieden groeien deze gemeenten steeds meer naar elkaar toe, wat in juli 2015 leidt tot een uitnodiging van de gemeente Uden aan de gemeente Landerd om samen toe te werken naar één gemeente Maashorst. In oktober 2016 volgt een plan van aanpak om de samenvoeging te verkennen. De gemeenteraad van Landerd stemt in maart 2017 eerst tegen dit plan van aanpak maar neemt  maanden later een motie aan waarin wordt gevraagd om de toekomstbestendigheid van beide gemeenten te onderzoeken. Beide gemeenteraden nemen op 8 november 2018 een principebesluit om per 1 januari 2022 één nieuwe gemeente te vormen.

In het herindelingsadvies benoemen beide gemeenten dat zij voor verschillende opgaven op het gebied van ruimte, economie, zorg en energie staan.

Het herindelingsadvies vormt de basis voor de nieuwe gemeente. In dit document worden een aantal uitgangspunten geformuleerd die gevolgen hebben voor de organisatie en inrichting van de nieuwe gemeente. Na vaststelling van dit document zullen deze uitgangspunten worden vertaald naar concrete ontwikkelopgaven.