Vanaf 2013 zijn Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne bezig met het verkennen van samenwerkingsmogelijkheden. Inwoners, ondernemers en bestuurders zijn ervan overtuigd geraakt dat samenvoeging van de drie gemeenten meerwaarde heeft. Door de herindeling ontstaat een krachtige gemeente die haar inwoners goed kan bedienen, maatschappelijke opgaven met vertrouwen tegemoet kan treden en een sterke partner is in de regio.

Jaartal

2023

Gemeente

Type

Overig type Website

De 3 gemeenten werken al langere tijd samen op meerdere terreinen. Na bestuurskrachtonderzoek in 2013 en 2014 groeit het besef dat de samenwerking tussen de gemeenten meer structuur moet krijgen. De 3 gemeenten hebben weliswaar geen acute bestuurskrachtproblematiek, maar zijn kwetsbaar als het gaat om de uitvoering van grote en complexe taken. Het gaat dan met name om gedecentraliseerde taken in het sociaal domein, maar ook om taken op het gebied van ruimte en economie. Om deze taken goed uit te kunnen voeren moeten de gemeenten op regionaal niveau samenwerken. Het vermogen van de 3 gemeenten om deze samenwerking vorm te geven wordt echter als onvoldoende beoordeeld in het bestuurskrachtonderzoek.

Omdat in 2015 een bestuurlijke fusie als een brug te ver werd gezien, is in 2016 het traject ingezet om te komen tot een ambtelijke fusie, waarvan de startdatum werd bepaald op 1 januari 2019. Toen in november 2018 duidelijk werd dat
de ambtelijke fusie niet gerealiseerd zou worden, hebben ze elk voor zich de mogelijkheden voor de bestuurlijke toekomst verkend. Afzonderlijk van elkaar zijn de 3 gemeenteraden tot een gelijke conclusie gekomen. Door alle 3 gemeenteraden wordt blijvende zelfstandigheid niet als toekomstbestendige optie gezien en is unaniem uitgesproken dat een bestuurlijke fusie op Voorne (fusie van Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne) de voorkeur heeft.