Ledenbrief nummer
TLD/U201801180

Geachte heer Kuijpers,

De VNG heeft het vernieuwde beleidskader gemeentelijke herindeling (uw brief 2018-0000895843 van 20 november 2018) besproken in commissies Bestuur en Veiligheid en Raadsleden en Griffiers en aansluitend in het VNG-Bestuur.