Er is fors meer geld nodig in het gemeentefonds. Maar het is ook hard nodig om de wettelijke positie van gemeenten te versterken om gemeenten en Rijk in balans te brengen.
Het kabinet wil de Commissaris van de Koning de bevoegdheid geven alle vergaderingen van een gemeentebestuur bij te wonen en kennis te nemen van alle bescheiden waarover het gemeentebestuur beschikt. Maar die bevoegdheden zouden wel begrensd en geclausuleerd moeten worden.
De Tweede Kamer stemde dinsdag in met een initiatiefwetsvoorstel om een correctief referendum grondwettelijk mogelijk te maken. In het oorspronkelijke voorstel stond dat het correctief referendum direct ook zou gelden voor gemeenten en provincies. Door een amendement is dit gewijzigd.
Raadsleden blijken na herindeling moeite te hebben met het samenwerken en integreren in de gemeenteraad van de nieuwe fusiegemeente. Zij moeten aan elkaar wennen, hun plek vinden in de nieuwe raad en hebben vaak elk een andere bestuursstijl.
Een raads- of commissievergadering in goede banen leiden is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Een nieuwe animatie op de digitale leeromgeving voor raadsleden legt in een paar stappen uit hoe u grip houdt op een vergadering.
Voor raadsleden is het vaak lastig om zicht te krijgen op de maatschappelijke impact van digitalisering en de mogelijkheden voor bijsturing. Om hen houvast te bieden, publiceert het Rathenau Instituut het rapport ‘Raad met digitalisering’.
Burgers doen steeds meer een beroep op gemeenten vanwege dierenwelzijn. Gemeenten willen hier wel aan bijdragen, maar hun bestuurlijke mogelijkheden hiertoe zijn heel beperkt. De VNG vraagt minister Schouten om gemeenten meer bevoegdheden te geven om een eigen dierenwelzijnsbeleid te voeren.
Met het wetsvoorstel Tijdelijke wet verkiezingen COVID-19 zouden de verkiezingen coronaproof door kunnen gaan. Gemeenten staan daarmee voor een grote opgave. Het wetsvoorstel dient hen te helpen en het Rijk behoort daarin te faciliteren. De VNG en NVVB signaleren toch een aantal uitvoerbaarheidsproblemen.
De shortlist van de Verkiezing ‘Beste Overheidsorganisatie van het Jaar 2020’ is bekend. Tien overheidsorganisaties zijn geselecteerd voor de tweede ronde. Het was een lastige keuze voor de jury, omdat er veel kwalitatief goede en originele inzendingen waren ingestuurd.
Maatschappelijke opgaven spelen zich steeds vaker af op lokaal en regionaal niveau. Regionale schakelfuncties zijn onmisbaar voor een overkoepelende kennisverbinding bij de aanpak van die opgaven. AEF maakte een concept-ontwerp van hoe die regionale schakelfunctie eruit kan komen te zien.