Gemeenteraden, Provinciale Staten en Waterschapsbesturen zijn er goed in geslaagd om in korte tijd om te schakelen naar digitaal vergaderen. Sinds de invoering van de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming heeft 88% van de gemeenteraden digitaal vergaderd.
Klimaatverandering, eenzaamheidsbestrijding, de woonopgave, de schuldenproblematiek: het zijn voorbeelden van opgaven die je als Rijk, provincie, gemeente of waterschap niet alleen kunt oplossen. Overheden werken daarom steeds meer samen. Hoe maakt u dat tot een succes?
De afgelopen weken hebben veel gemeenten, provincies en waterschappen enorme stappen gezet om inwoners digitaal te betrekken. Democratie in Actie maakte een 'Inspiratiegids digitale participatie' met tips, best practices en een overzicht van digitale tools.
Alle gemeenten worden uitgenodigd om deel te nemen aan de European Local Democracy Week (ELDW), een pan-Europees initiatief gericht op het stimuleren van lokale democratie en participatie. Het thema is dit jaar 'Local democracy, building trust'.
Gebrek aan geld en gebrek aan een centrale organisatie die kennis en ondersteuning biedt, zijn de 2 belangrijkste knelpunten bij lokale politieke partijen. Dat schrijft het Expertiseteam lokale politieke partijen in zijn advies.
De algemene vlaginstructie voor 4 mei is dit jaar net even anders: eenmalig hangt de Nederlandse vlag van zonsopgang tot zonsondergang halfstok.
Welke manager of organisatie weet in deze roerige tijden het verschil te maken? En slaagt er in om op juiste wijze in te spelen op de complexe opgaven die erbij horen? Heeft u al iemand in gedachten? Nomineer diegene voor de beste overheidsorganisatie of -manager.
Het programma Democratie in Actie hield deze maand drie succesvolle webinars over digitaal vergaderen en digitale besluitvorming. Alle webinars kunt u terugkijken.
Met het discussierapport zet de studiegroep Interbestuurlijke en Financiële Verhoudingen de belangrijkste uitdagingen op de agenda als het gaat om de gezamenlijke aanpak van grote opgaven. Voor de volgende stap, aanbevelingen en beleidsopties, is ook uw bijdrage van harte welkom.
Audiovisuele verslagen van raadsvergaderingen moeten bewaard worden. Wat daarbij van belang is en hoe de archivering kan plaatsvinden, staat beschreven in een factsheet die is opgesteld door de Adviescommissie Archieven.