Fonds Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU)

In 2017 gaf de ALV groen licht voor Samen Organiseren. Er kwam een College van Dienstverleningszaken, een Taskforce Samen Organiseren en er werd ingestemd met de inrichting van het Fonds Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU). Het was een fikse stap vooruit in de beweging in de bundeling van de gemeentelijke kracht op de terreinen van ICT, dienstverlening en de werkprocessen.

De financiering van de gezamenlijke gemeentelijke activiteiten, denk aan onder meer Digitale Agenda 2020, de Informatiebeveiligingsdienst en het Kenniscentrum Dienstverlening, verliep altijd via het Gemeentefonds, na instemming van de ALV. Met ingang van 2018 is de financiering van deze activiteiten van Samen Organiseren overgenomen door het Fonds GGU, waaraan alle gemeenten naar rato bijdragen.

De omvang van het Fonds GGU is met 52,3 miljoen euro ongeveer gelijk aan de uitnamen uit het Gemeentefonds in 2017 (50 miljoen euro). In 2019 zal het budget voor het Fonds GGU gelijk blijven en daarmee ook de gemeentelijke bijdrage van circa 3 euro per inwoner.

Het Fonds GGU geeft uitdrukking aan de wens van gemeenten om samen vorm te geven aan een beweging die inzet op een toekomstbestendige, efficiënte en innovatieve dienstverlening aan burgers en ondernemers. De beweging zal de komende jaren verder doorgroeien. Steeds meer zullen gemeenten gezamenlijke activiteiten ontwikkelen en realiseren. Een ontwikkeling die samenvalt met de groeiende omvang en de toegenomen complexiteit van het gemeentelijke takenpakket.