Ook al zijn alle 355 gemeenten uniek, veel van hun taken en opgaven zijn vergelijkbaar. Via de GGU werken gemeenten samen in de uitvoering van hun taken, met als leidend principe: collectief inspelen op nieuwe wetgeving, technologie en ontwikkelingen die alle gemeenten aangaan.

Waar zetten gemeenten het komend jaar in de gezamenlijke uitvoering op in? Dat staat in het Jaarplan 2020 GGU.

Uitwerking Meerjarenprogramma

Het Jaarplan GGU is de uitwerking van het eerder door gemeenten vastgestelde Meerjarenprogramma 2020-2024. Met het jaarplan krijgen gemeenten inzicht in wat zij in 2020 vanuit de GGU kunnen verwachten. Zoals een verdere ontwikkeling van Common Ground, gezamenlijke inkoop, praktische ondersteuning in datagedreven werken en het beproeven van diverse oplossingen in de verschillende domeinen.

Meer informatie