Ledenbrief nummer

Lbr. 20/033

Met de informatiekundige visie Common Ground gaan gemeenten collectief de informatievoorziening eenvoudiger, sneller en slimmer inrichten. Daarmee kunnen gemeenten tijdig en flexibel diverse maatschappelijke opgaven realiseren. De afgelopen jaren hebben we de visie vastgesteld, een innovatie-aanpak uitgewerkt en enkele componenten ontwikkeld. Nu moeten we aantonen dat Common Ground in de praktijk werkt, en vaststellen wat er nodig is om deze oplossingen in het hele land te kunnen gebruiken.