Ledenbrief nummer

Lbr. 21/047

Gemeenten hebben sinds 2015 onder het label GT verscheidene gezamenlijke aanbestedingen gedaan op het gebied van telecommunicatie en ICT. Deze kunnen worden beschouwd als een concreet voorbeeld van samen organiseren avant la lettre. Een van de meest succesvolle aanbestedingen vanuit dit arrangement, is die van mobiele telecommunicatie geweest. Maar liefst 330 deelnemers hebben van de overeenkomst gebruikgemaakt. Aangezien de eerste contracten die hieronder zijn gesloten gedurende 2022 gaan aflopen en deelnemers duidelijk hebben aangegeven een opvolger te willen, heeft de VNG onderzocht of dat haalbaar en uitvoerbaar is. Dat bleek inderdaad het geval.