Nieuws
20 mei 2021
Ledenbrief
Lbr. 21/047
Gemeenten hebben sinds 2015 onder het label GT verscheidene gezamenlijke aanbestedingen gedaan op het gebied van telecommunicatie en ICT. Deze kunnen worden beschouwd als een concreet voorbeeld van samen organiseren avant la lettre. Een van de meest succesvolle aanbestedingen vanuit dit arrangement, is die van mobiele telecommunicatie geweest. Maar liefst...
Man met mobiele telefoon
4 maart 2021
Ledenbrief
Lbr. 21/016
Met deze brief informeren wij u over een nieuwe standaard op het gebied van de gemeentelijke informatievoorziening: de zogenoemde API-standaard voor zaakgericht werken. Het gaat hierbij om een technische standaard voor een zogenoemde Application Programming Interface (API), die systemen in de informatievoorziening in staat stelt gegevens sneller en beter uit...
foto vrouw met laptop en telefoon
6 augustus 2020
Ledenbrief
Lbr. 20/059
Met deze ledenbrief informeren wij u over de ontwikkelingen in het geo-werkveld. Veel maatschappelijke vraagstukken in het fysieke domein, zoals de energietransitie, woningopgave en omgevingswet, zijn afhankelijk van een goede informatievoorziening waarbij geografische gegevens het fundament zijn. De VNG zet zich in voor een structurele verbetering van de informatievoorziening van...
digitaal werken
17 juni 2020
Ledenbrief
Lbr. 20/033
Met de informatiekundige visie Common Ground gaan gemeenten collectief de informatievoorziening eenvoudiger, sneller en slimmer inrichten. Daarmee kunnen gemeenten tijdig en flexibel diverse maatschappelijke opgaven realiseren. De afgelopen jaren hebben we de visie vastgesteld, een innovatie-aanpak uitgewerkt en enkele componenten ontwikkeld. Nu moeten we aantonen dat Common Ground in de...
1 april 2020
Ledenbrief
Lbr. 20/011
Graag informeer ik u over het position paper dienstverlening dat onlangs is vastgesteld door de Commissie Informatiesamenleving, het College voor Dienstverleningszaken en de Taskforce Samen Organiseren. Met dit position paper geven we mede invulling aan de doelstellingen van Samen Organiseren en onze Digitale Agenda 2020.
Overleg