Ledenbrief nummer

Lbr. 20/011

Graag informeer ik u over het position paper dienstverlening dat onlangs is vastgesteld door de Commissie Informatiesamenleving, het College voor Dienstverleningszaken en de Taskforce Samen Organiseren. Met dit position paper geven we mede invulling aan de doelstellingen van Samen Organiseren en onze Digitale Agenda 2020.