Ledenbrief nummer

Lbr. 20/059

Met deze ledenbrief informeren wij u over de ontwikkelingen in het geo-werkveld. Veel maatschappelijke vraagstukken in het fysieke domein, zoals de energietransitie, woningopgave en omgevingswet, zijn afhankelijk van een goede informatievoorziening waarbij geografische gegevens het fundament zijn. De VNG zet zich in voor een structurele verbetering van de informatievoorziening van gemeenten door stappen te zetten richting een Samenhangende Objectenregistratie (SOR), de verbetering van de kwaliteit en samenhang van basisregistraties en door te gaan werken conform de principes van Common Ground.

Binnen het geo-werkveld heeft DataLand een belangrijke rol gespeeld als Gemeentelijk kennis- en gegevensknooppunt op het gebied van objectinformatie. Zij beëindigt haar activiteiten per 1 januari 2022. De VNG en het Kadaster nemen een groot deel van haar werkzaamheden over. Alle gemeenten ontvangen binnenkort bericht hoe zij de overeenkomst met DataLand kunnen overzetten naar het Kadaster.