Ledenbrief nummer

Lbr. 21/036

Op 1 april 2021 trad de nieuwe versie van de Gemeentelijke Inkoop bij IT Toolbox (GIBIT) in werking. Conform de afspraken ‘standaardisatie VNG’ informeren wij u hierbij over het belang en de inhoud van de GIBIT.